dejavnosti

 • projektiranje
 • tehnično svetovanje
 • nadzor
 • inženiring
 • 3D predstavitve

vrsta projektne dokumentacije

 • idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,
 • idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor,
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,
 • projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

vrste objektov

 • zahtevni objekti
 • manj zahtevni objekti
 • nezahtevni objekti
 • enostavni objekti
   

 

© 2007-2023 Robert Bah, udia, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija tel +386 59 06 07 50, +386 59 06 07 51, fax +386 59 06 07 52, gsm 041 690 050 e-pošta: robert.bah@s7-i.si